3D Printing Farm Logo

Kotisivu

3D-Mallintaminen 3D-tulostusta varten

3D Mallintaminen

Jos suunnittelet tuotetta jonka aiot mahdollisesti valmistaa 3D-tulostamalla kannattaa muutama asia pitää mielessä. 3D-tulostimien omat slicer-sovellukset pystyvät erittäin hyvin muokkaamaan tulostusprosessia niin, että useimmat 3D-mallinnukset ovat helposti tulostettavissa. Silti 3D-mallintaessa on mahdollista muutamalla pienellä muutoksella helpottaa tulostusprosessia merkittävästi.

Over hangs eli ylitykset

3d-tulostimet tulostavat suoraan ylhäältä alaspäin materiaalia, joka mahdollistaa sisäisten komponenttien luomisen kappaleiden sisälle. Vastapainona tähän 3D-tulostamisen niin sanottu heikkous on se, että materiaalia voi kiinnittää vain alla olevaan materiaaliin. Tyhjän päälle ei voi tulostaa.

Vaikka suoraan tyhjän päälle, eli 90 asteen kulmassa, ei voi uutta kerrosta tulostaa on nykyään mahdollista tulostaa 70 asteen kulmassa. Miten tämän voi ottaa huomioon 3D-mallintamisessa vaihtamalla poikki suoraan kulkevat linjat 70 tai pienempään kulmaan. 

On mahdollista myös tulostaa yli 70 asteen kulmassa, mutta siihen vaaditaan tukimateriaalia. Tukimateriaali tulostetaan kappaleen jyrkimpien ylitysten alle. Tukimateriaali nimensä mukaisesti vain tukee tulostusprosessia ja poistetaan sen valmistumisen jälkeen. Tukimateriaalin käyttöä kannattaa välttää muutamasta syystä. Ensimmäiseksi se nostaa muovin kulutusta ja tulostusaikaa materiaalin tarpeen kasvaessa. Toinen negatiivinen asia tukimateriaalin käytössä on sen jättämät jäljet tulostukseen. Kohta, mistä tukimateriaali poistetaan, ei yleensä säily yhtä hyvänä kuin muu osa kappaleesta. Haitta on vain kosmetologinen, mutta yleensä helposti vältettävissä 3D-mallinnuksen aikana tehtävällä muokkauksella.
Liikkuvien kappaleiden tulostus

3D-tulostamalla on mahdollista tulostaa kappaleita, joissa on liikkuvia ominaisuuksia ilman kasauksen tarvetta. Suunnitellessa kappaletta joka sisältää jonkinlaisia liikkuvia kappaleita on niiden väliin jätettävä toleranssia.

Esimerkiksi jos haluat yhdellä tulostuksella saada kappaleen, jossa on saranat ja niiden pitää liikkua suoraan tulostimesta tullessaan, pitää saranoiden sisälle jättää tyhjää tilaa. Yleisesti ottaen nyrkkisääntönä toimii, että jos haluat kappaleen liikkuvan ilman vastusta jätä 0,4 mm rakoa osien välille. Jos haluat osan olevan tiukka, mutta liikkuva käsin jätä rakoa 0,2 mm.

 

Kappaleiden tulostus asento

Kun mallinnat kappaletta on hyvä ottaaa huomioon kappaleiden tulostusasento. Jos tarkoituksena on tulostaa montaa kappaletta samanaikaisesti on järkevämpi tulostaa kappale pystyasenna siten, että se vie mahdollisimman vähän tilaa tulostus alustalta. Tämä mahdollistaa useamman kappaleen samanaikaisen tulostamisen.

Yleisesti ottaen minkä tahansa muotoinen ja missä tahansa asennossa oleva kappale on tulostettavissa. 3D-mallintamisen aikana 3D-tulostamisen luonteen ymmärtäminen voi silti huomattavasti parantaa lopputuloksen laatua, nopeutta ja kustannuksia.
Maailmaa muuttava megatrendi

Kiistatta yksi suurimmista maailmaa muuttavista megatrendeistä juuri nyt on 3D-tulostaminen. 3D-tulostus mahdollistaa lähes mistä...

Miten voimme palvella sinua?

Oli tarpeesi sitten yksittäiset kappaleet tai kappaleiden sarjatuotanto, me tarjoamme kustannustehokkaan ja laadukkaan 3D-tulostuspalvelun joustavasti asiakkaidemme erilaisin tarpeisiin ilman sitoutumista pitkiin tai suuriin toimituksiin

Tilauslomake